Tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam là ai?

Tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam là ai?

Tổng Giám đốc mới của Honda Việt Nam là ông Keisuke Tsuruzono – người vừa kết thúc nhiệm kỳ tại Honda Canada.
Liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam đổi 'tướng cầm quân'

Liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam đổi 'tướng cầm quân'

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Profile 'khủng' của tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam

Profile 'khủng' của tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam

Phó chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada làm Tổng giám đốc Honda Việt Nam

Phó chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada làm Tổng giám đốc Honda Việt Nam

Honda Việt Nam thay 'tướng' mới

Honda Việt Nam thay 'tướng' mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam thay tướng mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 15.000 tỷ đồng, ra mắt Tổng giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam 'thay tướng', liệu có duy trì được đà tăng trưởng?