Công an TPHCM bắt cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Công an TPHCM bắt cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Một cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 TP HCM đã cấu kết với một số cá nhân nhập hàng cấm...
TP HCM: Nguyên cán bộ hải quan cảng Sài Gòn nhập lậu phụ tùng ô tô

TP HCM: Nguyên cán bộ hải quan cảng Sài Gòn nhập lậu phụ tùng ô tô

Bắt giam cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Bắt giam cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Câu kết nhập lậu hàng cấm, cựu cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn bị bắt

Câu kết nhập lậu hàng cấm, cựu cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn bị bắt

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam nguyên cán bộ hải quan khu vực 4

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam nguyên cán bộ hải quan khu vực 4

Công an TP HCM bắt cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn

Công an TP HCM bắt cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn