Cháy ô tô, đường tránh nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ

Cháy ô tô, đường tránh nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ

Đường tránh Nam Hải Vân bị phong tỏa vì cháy xe container

Đường tránh Nam Hải Vân bị phong tỏa vì cháy xe container

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khiến đường tránh Nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ liên tục

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khiến đường tránh Nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ liên tục

Đà Nẵng: Xe đầu kéo bốc cháy, đường tránh Nam Hải Vân bị tắc nghẽn nhiều giờ

Đà Nẵng: Xe đầu kéo bốc cháy, đường tránh Nam Hải Vân bị tắc nghẽn nhiều giờ

Cháy xe đầu kéo, đường tránh Nam Hải Vân kẹt xe gần 3 km

Cháy xe đầu kéo, đường tránh Nam Hải Vân kẹt xe gần 3 km

Xe đầu kéo bốc cháy, đường tránh Nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ

Xe đầu kéo bốc cháy, đường tránh Nam Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy tại đường tránh nam Hải Vân

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy tại đường tránh nam Hải Vân

Giao thông tắc nghẽn suốt đêm vì xe đầu kéo cháy dữ dội

Giao thông tắc nghẽn suốt đêm vì xe đầu kéo cháy dữ dội