Doanh nghiệp ứng phó Nghị định 81

Doanh nghiệp ứng phó Nghị định 81

Nghị định 81/2020 chỉnh sửa bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
Bóc tách triển vọng tăng giá của cổ phiếu ACB

Bóc tách triển vọng tăng giá của cổ phiếu ACB

Mục tiêu phía sau của đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mục tiêu phía sau của đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Lãi suất trái phiếu 20%/năm: Bất thường!

Lãi suất trái phiếu 20%/năm: Bất thường!

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 20%, vấn đề quan ngại không hẳn ở con số

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp 20%, vấn đề quan ngại không hẳn ở con số

Thị trường trái phiếu 'nóng' khi lãi suất cao nhất lên tới 20%/năm

Thị trường trái phiếu 'nóng' khi lãi suất cao nhất lên tới 20%/năm

Vốn nhỏ, nợ lớn, thua lỗ nhưng vẫn tham gia thương vụ ngàn tỷ... họ là ai?

Vốn nhỏ, nợ lớn, thua lỗ nhưng vẫn tham gia thương vụ ngàn tỷ... họ là ai?

Thương vụ 1,4 ngàn tỷ chưa từng có, dấu vết biến động mới ở ACB

Thương vụ 1,4 ngàn tỷ chưa từng có, dấu vết biến động mới ở ACB

Công ty vốn 5 tỷ vay nước ngoài 1.400 tỷ đồng, chịu lãi suất 20%/năm

Công ty vốn 5 tỷ vay nước ngoài 1.400 tỷ đồng, chịu lãi suất 20%/năm

Trái phiếu doanh nghiệp ế gần 50% trong tháng 10

Trái phiếu doanh nghiệp ế gần 50% trong tháng 10

Lô trái phiếu 'khủng' với lãi suất cắt cổ của nhóm liên hệ với chủ tịch ACB

Lô trái phiếu 'khủng' với lãi suất cắt cổ của nhóm liên hệ với chủ tịch ACB