Xảy ra liên tiếp hơn 70 vụ cháy nổ tại bang Massachusetts, Mỹ

Xảy ra liên tiếp hơn 70 vụ cháy nổ tại bang Massachusetts, Mỹ

Hiện trường nổ gas ở Mỹ, Boston chìm trong biển lửa

Hiện trường nổ gas ở Mỹ, Boston chìm trong biển lửa

Boston: Nổ hàng chục ngôi nhà gần thành phố

Boston: Nổ hàng chục ngôi nhà gần thành phố

Nổ gas ở hàng loạt địa điểm tại Mỹ, người dân sơ tán

Nổ gas ở hàng loạt địa điểm tại Mỹ, người dân sơ tán

'Cơn bão lửa': Gần 70 vụ cháy nổ cùng lúc làm rung chuyển một tiểu bang tại Mỹ

'Cơn bão lửa': Gần 70 vụ cháy nổ cùng lúc làm rung chuyển một tiểu bang tại Mỹ

Mỹ: Hơn 70 vụ cháy nổ tại Massachusetts khiến nhiều người sơ tán

Hàng chục vụ cháy, nổ làm rung chuyển TP Boston (Mỹ)

Hàng chục vụ cháy, nổ làm rung chuyển TP Boston (Mỹ)

Nổ gas ở hàng loạt địa điểm tại Mỹ, người dân sơ tán

Nổ gas ở hàng loạt địa điểm tại Mỹ, người dân sơ tán