PVTEX từ một 'xác sống', nay trở nên hồi sinh thực sự

PVTEX từ một 'xác sống', nay trở nên hồi sinh thực sự

Chuẩn bị cho vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị cho vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị cho vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị cho vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Cơ hội hồi sinh Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ

Cơ hội hồi sinh Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ

Dự án 'tai tiếng' Xơ sợi Đình Vũ: Đã nhắc tới chuyện thoái vốn nhà nước

Dự án 'tai tiếng' Xơ sợi Đình Vũ: Đã nhắc tới chuyện thoái vốn nhà nước

Tương lai vẫn mịt mờ với Xơ sợi Polyester Đình Vũ

Tương lai vẫn mịt mờ với Xơ sợi Polyester Đình Vũ

DAP Hải Phòng, Thép Việt Trung xin ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ

DAP Hải Phòng, Thép Việt Trung xin ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ