Dược phẩm Khánh Hòa và những hãng dược nào cùng dính phạt khủng vì thuốc kém chất lượng?

Dược phẩm Khánh Hòa và những hãng dược nào cùng dính phạt khủng vì thuốc kém chất lượng?

Hà Nội: Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội: Thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 do không đạt chất lượng

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 do không đạt chất lượng

Hà Nội thu hồi khẩn thuốc kháng sinh Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn

Hà Nội thu hồi khẩn thuốc kháng sinh Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn

Thu hồi toàn quốc lô thuốc Clavophynamox 1000

Thu hồi toàn quốc lô thuốc Clavophynamox 1000

Nghệ An đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc

Nghệ An đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc