Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

Công ty Festo (Đức) vừa giới thiệu sáng chế mới nhất, đó là cánh tay máy tên là BionicSoftHand.