Đà Nẵng nỗ lực ngăn chặn nạn hướng dẫn viên du lịch 'chui'

Đà Nẵng nỗ lực ngăn chặn nạn hướng dẫn viên du lịch 'chui'

Từ đầu năm đến nay, có 23 trường hợp người nước ngoài hướng dẫn du lịch trái phép đã bị Thanh tra Sở Du...