Sang Nhật làm sushi, lương 33 triệu đồng/tháng

Sang Nhật làm sushi, lương 33 triệu đồng/tháng

Từ khi hai nước Việt Nam, Nhật Bản nối lại các chuyến bay thương mại, hàng ngàn lao động Việt Nam đã xuất...
CEO Hồ Xuân Định: Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn học nghề

CEO Hồ Xuân Định: Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn học nghề

Xuất khẩu lao động: Nín thở chờ hết dịch

Xuất khẩu lao động: Nín thở chờ hết dịch

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng: Địa chỉ tin cậy đào tạo theo định hướng ứng dụng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng: Địa chỉ tin cậy đào tạo theo định hướng ứng dụng

Doanh nghiệp - trường học thứ hai của sinh viên

Doanh nghiệp - trường học thứ hai của sinh viên

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề

Nhiều giải pháp thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh ĐBSCL

Nhiều giải pháp thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh ĐBSCL

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ xuất cảnh 103 sinh viên đi làm việc tại Nhật Bản

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ xuất cảnh 103 sinh viên đi làm việc tại Nhật Bản

Giải bài toán chất lượng nhân lực dựa trên hợp tác giữa trường nghề và doanh nghiệp

Giải bài toán chất lượng nhân lực dựa trên hợp tác giữa trường nghề và doanh nghiệp

Đưa người học đi lao động nước ngoài, trường nghề lo trang bị kỹ năng

Đưa người học đi lao động nước ngoài, trường nghề lo trang bị kỹ năng

Tiền Giang cho thanh niên vay 100% vốn sang Nhật làm việc

Tiền Giang cho thanh niên vay 100% vốn sang Nhật làm việc

Rộng cửa cho người nghèo xuất ngoại làm việc

Rộng cửa cho người nghèo xuất ngoại làm việc

JICA giới thiệu nhiều dự án hợp tác tiềm năng với TP. Hồ Chí Minh

JICA giới thiệu nhiều dự án hợp tác tiềm năng với TP. Hồ Chí Minh