EVNGENCO 3: Phấn đấu sản lượng điện tháng 11/2020 đạt 2,722 tỷ kWh

EVNGENCO 3: Phấn đấu sản lượng điện tháng 11/2020 đạt 2,722 tỷ kWh

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) vừa phát đi thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng...
EPS triển khai đào tạo nhận thức RCM cho các nhà máy nhiệt điện

EPS triển khai đào tạo nhận thức RCM cho các nhà máy nhiệt điện

Giải pháp đảm bảo chất lượng các công trình sửa chữa lớn trong dịch Covid-19 của EPS

Giải pháp đảm bảo chất lượng các công trình sửa chữa lớn trong dịch Covid-19 của EPS

Hàn Quốc chế tạo tàu chở container siêu lớn chạy bằng nhiên liệu LNG đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc chế tạo tàu chở container siêu lớn chạy bằng nhiên liệu LNG đầu tiên trên thế giới

Nhà máy điện Phú Mỹ 4 đảm bảo tiến độ trung tu các tổ máy trong dịch Covid-19

Nhà máy điện Phú Mỹ 4 đảm bảo tiến độ trung tu các tổ máy trong dịch Covid-19

Chế tạo tàu chở container siêu lớn chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới

Chế tạo tàu chở container siêu lớn chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc chế tạo tàu container chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới

Ứng dụng công nghệ bay không người lái vào kiểm tra chất lượng lò hơi

EVNGENCO3 nghiên cứu thành công thiết bị bay kiểm tra lò hơi nhà máy nhiệt điện

EPS ứng dụng thành công công nghệ Drone Inspection

Nhiệt điện Thái Bình về đích trước 18 ngày, đạt sản lượng cao nhất từ trước tới nay

Nhiệt điện Phú Mỹ & Công ty EPS nhận bằng khen về công tác An toàn vệ sinh lao động

Nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện theo RCM

Hết năm 2019, sản lượng điện sản xuất của Nhiệt điện Thái Bình đạt 3.644,9 triệu kWh

EVNGENCO 3 chung tay vì cộng đồng

EVNGENCO 3 hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ V

EPS: Vạn trái tim - Một tấm lòng

Người giữ ánh sáng

Nâng cao độ tin cậy (RCM) cho Nhà máy Nhiệt điện than

EVNGENCO3: Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu

Nguồn nhân lực của EVNGENCO 3 (PGV) là nhân tố quyết định sự thành công trong tiến trình phát triển bền vững