Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018

Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018

Nhiệt điện Phú Mỹ: Phân xưởng vận hành 1 hoàn thành đại tu tổ máy GT12 vượt tiến độ

Nhiệt điện Phú Mỹ: Phân xưởng vận hành 1 hoàn thành đại tu tổ máy GT12 vượt tiến độ

Công đoàn EVNGENCO 3: Tổ chức thăm và chúc Tết CBCNV nhân dịp Xuân Kỷ Hợi – 2019

Công đoàn EVNGENCO 3: Tổ chức thăm và chúc Tết CBCNV nhân dịp Xuân Kỷ Hợi – 2019

Khích lệ tinh thần đơn vị thực hiện đại tu tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Khích lệ tinh thần đơn vị thực hiện đại tu tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Động viên CNVCLĐ đại tu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Động viên CNVCLĐ đại tu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

EPS phát triển chiến lược bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy cho các Nhà máy điện

EPS phát triển chiến lược bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy cho các Nhà máy điện

EVNGENCO 3 - TEPCO hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

EVNGENCO 3 - TEPCO hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

Hãy hát lên cho dòng điện sáng mãi

Hãy hát lên cho dòng điện sáng mãi

EVNGENCO 3: Nghĩa tình tháng 7 - 'Tháng tri ân'

EVNGENCO 3: Nghĩa tình tháng 7 - 'Tháng tri ân'