Đừng '3 khó' với dân

Đừng '3 khó' với dân

Những ngày gần đây, dự tổng kết năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của nhiều bộ, ngành, Thủ tướng...