Cổ phiếu DNY vào diện cảnh báo: Chính quyền TP.Đà Nẵng nghĩ gì?

Cổ phiếu DNY vào diện cảnh báo: Chính quyền TP.Đà Nẵng nghĩ gì?

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng giải quyết vụ 2 nhà máy thép Dana

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng giải quyết vụ 2 nhà máy thép Dana

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Hai nhà máy thép lớn nhất Đà Nẵng: Sai cả quy hoạch lẫn quản lý môi trường

Hai nhà máy thép lớn nhất Đà Nẵng: Sai cả quy hoạch lẫn quản lý môi trường

Công bố kết luận thanh tra hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Công bố kết luận thanh tra hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đà Nẵng: 2 nhà máy thép gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

Đà Nẵng: 2 nhà máy thép gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

Lo công ty bị phá sản, lãnh đạo gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

Lo công ty bị phá sản, lãnh đạo gửi đơn cầu cứu Thủ tướng