Hoãn xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Hoãn xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở thực cảnh 'Ngày xưa'

Tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn phiên xử phúc thẩm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu

Tòa hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Tòa hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh từ 'Thuở ấy xứ Đoài' của đạo diễn Việt Tú

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thực cảnh 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh từ 'Thuở ấy xứ Đoài' của đạo diễn Việt Tú

Vì sao 'Tinh hoa Bắc bộ' được vinh danh là Sản phẩm du lịch đột phá?

Vì sao 'Tinh hoa Bắc bộ' được vinh danh là Sản phẩm du lịch đột phá?

Dự kiến 10/10 xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Dự kiến 10/10 xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Việt Tú lại chuẩn bị ra tòa vụ tranh chấp tác quyền

Đạo diễn Việt Tú lại chuẩn bị ra tòa vụ tranh chấp tác quyền

Ngày 10/10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Ngày 10/10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'

Ngày 10-10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Ngày 10-10, xét xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Đạo diễn Việt Tú: 'Bỏ qua quyền, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ là tự đánh mất cơ hội phát triển tài sản của mình'

Đạo diễn Việt Tú: 'Bỏ qua quyền, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ là tự đánh mất cơ hội phát triển tài sản của mình'

Đạo diễn Việt Tú: 'Bỏ qua quyền, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ, là tự đánh mất cơ hội phát triển tài sản của mình'

Đạo diễn Việt Tú: 'Bỏ qua quyền, nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ, là tự đánh mất cơ hội phát triển tài sản của mình'

Ứng xử của nghệ sĩ có thể 'giết đứa con tinh thần'

Ứng xử của nghệ sĩ có thể 'giết đứa con tinh thần'

Vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ: Lý do Tuần Châu kháng cáo

Vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ: Lý do Tuần Châu kháng cáo

Nhìn lại vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Nhìn lại vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Rắc rối bủa vây 'Tinh hoa Bắc bộ'

Rắc rối bủa vây 'Tinh hoa Bắc bộ'

Rắc rối 'Tinh hoa Bắc Bộ' tiếp tục nảy sinh

Rắc rối 'Tinh hoa Bắc Bộ' tiếp tục nảy sinh

Xung quanh tranh cãi Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh hay không phái sinh: Phán quyết của Tòa có đúng không?

Xung quanh tranh cãi Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh hay không phái sinh: Phán quyết của Tòa có đúng không?

Tranh chấp bản quyền 'Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa': Cuộc chiến không có người thắng!

Tranh chấp bản quyền 'Kịch bản vở diễn thực cảnh Ngày xưa': Cuộc chiến không có người thắng!

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'kêu oan' sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam 'kêu oan' sau phán quyết 'Tinh hoa Bắc Bộ' là phái sinh

Vụ kiện 'Tinh hoa Bắc Bộ': Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tức tốc bay ra Hà Nội, chính tay viết tâm thư gửi tòa

Vụ kiện 'Tinh hoa Bắc Bộ': Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tức tốc bay ra Hà Nội, chính tay viết tâm thư gửi tòa

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo sau khi tòa tuyên thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh từ Thuở ấy xứ Đoài của đạo diễn Việt Tú

Kết thúc tranh chấp bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Kết thúc tranh chấp bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Tức tốc bay ra Hà Nội, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính tay viết tâm thư gửi tòa

Tức tốc bay ra Hà Nội, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính tay viết tâm thư gửi tòa

Vụ kiện chúa đảo Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Ai là bên thắng cuộc?

Vụ kiện chúa đảo Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú: Ai là bên thắng cuộc?

Bản quyền sở hữu trí tuệ vở diễn 'Ngày xưa' thuộc về đạo diễn Việt Tú

Bản quyền sở hữu trí tuệ vở diễn 'Ngày xưa' thuộc về đạo diễn Việt Tú

'Tinh hoa Bắc Bộ' phái sinh từ vở 'Ngày xưa'

'Tinh hoa Bắc Bộ' phái sinh từ vở 'Ngày xưa'

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa tuyên sở hữu kịch bản thuộc về Tuần Châu Hà Nội

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa tuyên sở hữu kịch bản thuộc về Tuần Châu Hà Nội

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu kịch bản, đạo diễn Việt Tú là tác giả

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện 'chúa đảo' Tuần Châu

Đạo diễn Việt Tú thắng kiện 'chúa đảo' Tuần Châu

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Vụ 'Tinh hoa Bắc Bộ': ĐD Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú được tòa công nhận quyền tác giả vở 'Ngày xưa'

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Tuyên án vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú: 'Hôm nay là ngày đáng nhớ không chỉ riêng tôi mà cho tất cả các nghệ sĩ hiểu được giá trị của sự sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ'

Đạo diễn Việt Tú: 'Hôm nay là ngày đáng nhớ không chỉ riêng tôi mà cho tất cả các nghệ sĩ hiểu được giá trị của sự sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ'

TAND TP Hà Nội tuyên bố 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ vở 'Ngày xưa' của đạo diễn Việt Tú

TAND TP Hà Nội tuyên bố 'Tinh hoa Bắc Bộ' là tác phẩm phái sinh từ vở 'Ngày xưa' của đạo diễn Việt Tú

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Tranh chấp bản quyền vở thực cảnh triệu đô: Tòa tuyên 'Tinh hoa Bắc Bộ' là vở diễn phái sinh

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Vụ kiện tác quyền vở 'Ngày xưa': Tuần Châu Hà Nội phải trả 10% tiền bán vé cho đạo diễn Việt Tú

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

Tòa tuyên đạo diễn Việt Tú là tác giả vở 'Ngày xưa', được Tuần Châu trả 660 triệu đồng

'Tinh hoa Bắc bộ' là vở diễn phái sinh của đạo diễn Việt Tú

'Tinh hoa Bắc bộ' là vở diễn phái sinh của đạo diễn Việt Tú

Phán quyết vụ kiện Tuần Châu: Việt Tú là tác giả, sở hữu thuộc về Tuần Châu

Phán quyết vụ kiện Tuần Châu: Việt Tú là tác giả, sở hữu thuộc về Tuần Châu

Tòa tuyên Tuần Châu sở hữu kịch bản, Việt Tú có quyền tác giả

Tòa tuyên Tuần Châu sở hữu kịch bản, Việt Tú có quyền tác giả

Đạo diễn Việt Tú: 'Tại tòa, Viện kiểm sát đã ghi nhận công ty Tuần Châu nợ tôi'

Đạo diễn Việt Tú: 'Tại tòa, Viện kiểm sát đã ghi nhận công ty Tuần Châu nợ tôi'

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Chuyên gia pháp lý nói gì?

Vụ tranh chấp quyền sở hữu 'Tinh hoa Bắc Bộ': Chuyên gia pháp lý nói gì?

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Tuần Châu Hà Nội nói gì về tranh chấp 'Tinh hoa Bắc bộ'?

Tinh hoa Bắc bộ là tác phẩm phái sinh

Tinh hoa Bắc bộ là tác phẩm phái sinh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi mong vụ kiện 'Tinh hoa Bắc Bộ' sớm được khép lại

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Tôi mong vụ kiện 'Tinh hoa Bắc Bộ' sớm được khép lại

Vụ kiện tụng không đáng có giữa Tài và Tiền

Vụ kiện tụng không đáng có giữa Tài và Tiền

Đạo diễn Việt Tú: Tranh chấp bản quyền 'Thuở ấy xứ Đoài' đã rõ ràng

Đạo diễn Việt Tú: Tranh chấp bản quyền 'Thuở ấy xứ Đoài' đã rõ ràng

Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng chuyển giao quyền sở hữu vở diễn cho Tuần Châu Hà Nội?

Đạo diễn Việt Tú sẵn sàng chuyển giao quyền sở hữu vở diễn cho Tuần Châu Hà Nội?

Vụ tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa án phân xử thế nào?

Vụ tranh chấp bản quyền 'Tinh hoa Bắc Bộ': Tòa án phân xử thế nào?

Ai là chủ sở hữu vở diễn thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam?

Ai là chủ sở hữu vở diễn thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam?

Nhiều tình tiết mới được đưa ra tại phiên tòa

Nhiều tình tiết mới được đưa ra tại phiên tòa

Tranh luận căng thẳng tại phiên tòa xử vụ kiện giữa công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' và đạo diễn Việt Tú

Tranh luận căng thẳng tại phiên tòa xử vụ kiện giữa công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' và đạo diễn Việt Tú

Tòa chưa tuyên án về bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ'

Tòa chưa tuyên án về bản quyền 'Tinh hoa Bắc bộ'

Đạo diễn Việt Tú: 'Tòa có xử thế nào thì tôi cũng đã thắng rồi'

Đạo diễn Việt Tú: 'Tòa có xử thế nào thì tôi cũng đã thắng rồi'

Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu cãi nhau về sở hữu vở diễn

Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu cãi nhau về sở hữu vở diễn

Xử vụ Tuần Châu - đạo viễn Việt Tú: Tranh cãi căng thẳng đến tối muộn

Xử vụ Tuần Châu - đạo viễn Việt Tú: Tranh cãi căng thẳng đến tối muộn

Xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'