'Tinh hoa Bắc Bộ' sắp được tái ngộ công chúng

'Tinh hoa Bắc Bộ' sắp được tái ngộ công chúng

Vở diễn thực cảnh 'Tinh hoa Bắc bộ' đã có thể lên lịch phục vụ trở lại, sau những thỏa thuật đạt được ở...
Rút phản tố và dừng mọi tranh cãi giữa hai tác phẩm nghệ thuật

Rút phản tố và dừng mọi tranh cãi giữa hai tác phẩm nghệ thuật

Dừng tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'

Dừng tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'

Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú thỏa thuận thành công

Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú thỏa thuận thành công

Hòa giải vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'

Hòa giải vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'

Kết thúc tranh chấp giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Kết thúc tranh chấp giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Nguồn cơn tòa đột ngột dừng xử Tuần Châu kiện Việt Tú, chưa biết ngày mở lại

Nguồn cơn tòa đột ngột dừng xử Tuần Châu kiện Việt Tú, chưa biết ngày mở lại

Chưa thể phán quyết vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Chưa thể phán quyết vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Chưa tuyên án phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và Công ty DS

Chưa tuyên án phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và Công ty DS

Tạm dừng xét xử vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Tạm dừng xét xử vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Lại lùm xùm vụ kiện bản quyền show diễn thực cảnh trăm tỉ

Lại lùm xùm vụ kiện bản quyền show diễn thực cảnh trăm tỉ

Lại lùm xùm vụ kiện bản quyền show diễn thực cảnh trăm tỉ

Lại lùm xùm vụ kiện bản quyền show diễn thực cảnh trăm tỉ

Vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa': Tạm dừng phiên xử phúc thẩm để xác minh, làm rõ

Vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa': Tạm dừng phiên xử phúc thẩm để xác minh, làm rõ

Bất ngờ tạm ngừng xét xử vụ Tuần Châu kiện Việt Tú

Bất ngờ tạm ngừng xét xử vụ Tuần Châu kiện Việt Tú

Dừng xử vụ Tuần Châu Hà Nội kiện đạo diễn Việt Tú

Dừng xử vụ Tuần Châu Hà Nội kiện đạo diễn Việt Tú

Tạm dừng xét xử vụ kiện vở diễn 'Ngày xưa' để thu thập thêm chứng cứ

Tạm dừng xét xử vụ kiện vở diễn 'Ngày xưa' để thu thập thêm chứng cứ

Tạm dừng xét xử phúc thẩm vụ kiện giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tạm dừng xét xử phúc thẩm vụ kiện giữa Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tạm dừng xét xử vụ tranh chấp bản quyền liên quan đạo diễn Việt Tú

Tạm dừng xét xử vụ tranh chấp bản quyền liên quan đạo diễn Việt Tú

Tạm dừng phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Tạm dừng phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bản quyền vở diễn 'Ngày xưa'

Đạo diễn Việt Tú: 'Dù vụ kiện bản quyền với Công ty Tuần Châu Hà Nội phải tạm hoãn bao nhiêu lâu, tôi cũng đủ kiên nhẫn theo đuổi'

Đạo diễn Việt Tú: 'Dù vụ kiện bản quyền với Công ty Tuần Châu Hà Nội phải tạm hoãn bao nhiêu lâu, tôi cũng đủ kiên nhẫn theo đuổi'

Lình xình Tuần Châu Hà Nội, đạo diễn Việt Tú: Ai sẽ thắng knock-out?

Lình xình Tuần Châu Hà Nội, đạo diễn Việt Tú: Ai sẽ thắng knock-out?

Nghị án kéo dài vụ kiện giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Nghị án kéo dài vụ kiện giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Tranh cãi nảy lửa vụ kiện Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Tranh cãi nảy lửa vụ kiện Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Tranh cãi nảy lửa vụ kiện Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Tranh cãi nảy lửa vụ kiện Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú: Đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm

Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú: Đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm

Phúc thẩm vụ Việt Tú bị kiện, tranh cãi nảy lửa, tòa xử đến tối

Phúc thẩm vụ Việt Tú bị kiện, tranh cãi nảy lửa, tòa xử đến tối

Vụ kiện bản quyền vở Ngày xưa: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm

Vụ kiện bản quyền vở Ngày xưa: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm

Tuần Châu kiện Việt Tú: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến tòa

Tuần Châu kiện Việt Tú: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến tòa

Đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu tiếp tục dắt nhau ra tòa

Đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu tiếp tục dắt nhau ra tòa

Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú tái hầu tòa

Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú tái hầu tòa

Xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền vở diễn 'Ngày xưa': Đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin tham dự

Xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền vở diễn 'Ngày xưa': Đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin tham dự

Xử phúc thẩm vụ Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Xử phúc thẩm vụ Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Hà Nội xử phúc thẩm tranh chấp bản quyền vở 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Hà Nội xử phúc thẩm tranh chấp bản quyền vở 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' Đào Hồng Tuyển và đạo diễn Việt Tú lại 'kéo nhau' ra tòa

Công ty của 'Chúa đảo Tuần Châu' Đào Hồng Tuyển và đạo diễn Việt Tú lại 'kéo nhau' ra tòa

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam được tòa mời đến phiên tòa

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam được tòa mời đến phiên tòa

Hoãn xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Hoãn xử phúc thẩm vụ Công ty Tuần Châu kiện đạo diễn Việt Tú

Tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở thực cảnh 'Ngày xưa'

Tạm hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn 'Tinh hoa Bắc Bộ'

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn xử vụ kiện giữa đạo diễn Việt Tú và Tuần Châu

Hoãn phiên xử phúc thẩm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ vở 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp vở diễn thực cảnh 'Ngày xưa'

Người đại diện bị ốm, Công ty Tuần Châu xin hoãn tòa xử vụ kiện đạo diễn Việt Tú

Người đại diện bị ốm, Công ty Tuần Châu xin hoãn tòa xử vụ kiện đạo diễn Việt Tú

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ kiện bản quyền giữa đạo diễn Việt Tú và công ty của 'chúa đảo' Tuần Châu