Tìm giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế

Tìm giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế

Ngày 29/3, tại TPHCM, Hội Y học TPHCM và Hội Hành nghề Y tư nhân TPHCM phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Sài...