PV GAS tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo 'Nhiệt huyết người Dầu khí' tại Vũng Tàu

PV GAS tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo 'Nhiệt huyết người Dầu khí' tại Vũng Tàu

Hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động trong năm 2021, thực hiện...
Công ty Dịch vụ Khí: Nâng cao mức độ an toàn vận hành Kho LPG lạnh Thị Vải

Công ty Dịch vụ Khí: Nâng cao mức độ an toàn vận hành Kho LPG lạnh Thị Vải

PV GAS tiếp tục ủng hộ miền Trung

PV GAS tiếp tục ủng hộ miền Trung

Công ty DVK, KĐN và KVT: Trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019

Công ty DVK, KĐN và KVT: Trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019

Công ty DVK, KĐN và KVT trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019

Công ty DVK, KĐN và KVT trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019

Sáng kiến sáng tạo của PV GAS làm lợi gần 1.500 tỷ đồng

Sáng kiến sáng tạo của PV GAS làm lợi gần 1.500 tỷ đồng

Đoàn viên PV GAS được tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Đoàn viên PV GAS được tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác'

Hai đoàn viên Dầu khí được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Hai đoàn viên Dầu khí được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Sáng kiến làm lợi hơn 30 tỷ đồng cho ngành dầu khí

Sáng kiến làm lợi hơn 30 tỷ đồng cho ngành dầu khí

PV GAS bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí

PV GAS bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí

2 Phó Tổng Giám đốc vừa được bổ nhiệm của PV GAS là ai?

2 Phó Tổng Giám đốc vừa được bổ nhiệm của PV GAS là ai?

PV GAS (GAS) bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

PV GAS (GAS) bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

PV GAS có 2 tân Phó Tổng Giám đốc

PV GAS có 2 tân Phó Tổng Giám đốc

PV GAS bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới

PV GAS bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Quà Tết đến với người nghèo, công nhân lao động

Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình khí vận hành an toàn, ổn định

Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình khí vận hành an toàn, ổn định

120 thí sinh tham gia hội thi PCCC

120 thí sinh tham gia hội thi PCCC

Nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

Nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể

Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể

Nét đẹp lao động trên công trình khí

Nét đẹp lao động trên công trình khí

Hoàn thành việc bảo dưỡng sửa chữa lớn GPP Dinh Cố

Hoàn thành việc bảo dưỡng sửa chữa lớn GPP Dinh Cố

12 ngày đêm hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa lớn GPP Dinh Cố

12 ngày đêm hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa lớn GPP Dinh Cố

Hoàn thành vượt tiến độ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí PM3 - Cà Mau

Hoàn thành vượt tiến độ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí PM3 - Cà Mau