Đến năm 2025, Việt Nam sẽ có hơn 6,3 triệu thuê bao 5G

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ có hơn 6,3 triệu thuê bao 5G

Theo báo cáo về 5G tại Đông Nam Á của Công ty Cisco Việt Nam, đến năm 2025, khu vực Đông Nam Á sẽ có khoảng...