Yeah1 dung túng kênh YouTube 'bẩn' kiếm tiền?

Yeah1 dung túng kênh YouTube 'bẩn' kiếm tiền?

Thu nạp kênh có nội dung chất lượng thấp vào mạng lưới để qua mặt YouTube rồi 'đá' đi, Yeah1 được cho đang...