Hà Nội tước phù hiệu gần 150 ô tô vi phạm quy định hoạt động vận tải

Hà Nội tước phù hiệu gần 150 ô tô vi phạm quy định hoạt động vận tải

Sở GTVT tước 25 giấy phép lái xe, thu hồi 144 phù hiệu ô tô

Sở GTVT tước 25 giấy phép lái xe, thu hồi 144 phù hiệu ô tô

Hà Nội: Thu hồi phù hiệu 144 xe ô tô vi phạm tốc độ

Hà Nội: Thu hồi phù hiệu 144 xe ô tô vi phạm tốc độ

Hà Nội: Tước phù hiệu của hơn 140 ô tô do vi phạm tốc độ

Hà Nội: Tước phù hiệu của hơn 140 ô tô do vi phạm tốc độ

Hà Nội tước phù hiệu hàng trăm ô tô vi phạm tốc độ nhiều lần

Hà Nội tước phù hiệu hàng trăm ô tô vi phạm tốc độ nhiều lần

Hà Nội: Tước phù hiệu của 144 ôtô do vi phạm tốc độ

Hà Nội: Tước phù hiệu của 144 ôtô do vi phạm tốc độ

Hơn 140 ôtô ở Hà Nội bị tước phù hiệu do vi phạm tốc độ

Hơn 140 ôtô ở Hà Nội bị tước phù hiệu do vi phạm tốc độ