Thừa Thiên – Huế: Thông tin 200ha đất ở Hải Vân 'vào tay' người Trung Quốc là sai sự thật

Thừa Thiên – Huế: Thông tin 200ha đất ở Hải Vân 'vào tay' người Trung Quốc là sai sự thật

Bác thông tin bán 200 ha đất trên núi Hải Vân cho người Trung Quốc

Bác thông tin bán 200 ha đất trên núi Hải Vân cho người Trung Quốc

Sự thật vụ 200 ha đất trên đỉnh Hải Vân bán cho người Trung Quốc

Sự thật vụ 200 ha đất trên đỉnh Hải Vân bán cho người Trung Quốc

Xử lý 'điểm' vụ tung tin bán đất trên núi Hải Vân cho người Trung Quốc

Xử lý 'điểm' vụ tung tin bán đất trên núi Hải Vân cho người Trung Quốc

Xử lý nghiêm vụ tung tin thất thiệt bán 200ha đất trên núi Hải Vân

Xử lý nghiêm vụ tung tin thất thiệt bán 200ha đất trên núi Hải Vân

Xử lý 'điểm' vụ thông tin thất thiệt dự án của người Trung Quốc trên núi Hải Vân

Xử lý 'điểm' vụ thông tin thất thiệt dự án của người Trung Quốc trên núi Hải Vân

Thông tin bán 200ha đất đèo Hải Vân cho Trung Quốc là sai sự thật

Thông tin bán 200ha đất đèo Hải Vân cho Trung Quốc là sai sự thật

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế 'lên tiếng' trước tin 'đất Hải Vân bán cho người Trung Quốc'

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế 'lên tiếng' trước tin 'đất Hải Vân bán cho người Trung Quốc'

Doanh nghiệp muốn xây bảo tàng đường sắt ở khu du lịch trên núi Hải Vân

Doanh nghiệp muốn xây bảo tàng đường sắt ở khu du lịch trên núi Hải Vân