Lợi nhuận doanh nghiệp thép 'lao dốc'

Lợi nhuận doanh nghiệp thép 'lao dốc'

Đà Nẵng dừng hoạt động 2 Nhà máy thép: DN trước nguy cơ phá sản

Đà Nẵng dừng hoạt động 2 Nhà máy thép: DN trước nguy cơ phá sản

Cổ phiếu DNY vào diện cảnh báo: Chính quyền TP.Đà Nẵng nghĩ gì?

Cổ phiếu DNY vào diện cảnh báo: Chính quyền TP.Đà Nẵng nghĩ gì?

Hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng bị xử phạt 1,14 tỷ đồng

Hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng bị xử phạt 1,14 tỷ đồng

Công nhân Công ty CP Thép Dana - Ý tiếp tục kêu cứu

Công nhân Công ty CP Thép Dana - Ý tiếp tục kêu cứu

2 nhà máy thép ở Đà Nẵng bị phạt hơn 1 tỉ, đình chỉ hoạt động 6 tháng

2 nhà máy thép ở Đà Nẵng bị phạt hơn 1 tỉ, đình chỉ hoạt động 6 tháng

Đà Nẵng xử phạt hơn 1 tỷ, buộc 2 nhà máy thép ngưng hoạt động 6 tháng

Đà Nẵng xử phạt hơn 1 tỷ, buộc 2 nhà máy thép ngưng hoạt động 6 tháng

Đà Nẵng phạt tiền, cấm hai nhà máy thép hoạt động 6 tháng

Đà Nẵng phạt tiền, cấm hai nhà máy thép hoạt động 6 tháng

Phạt và đình chỉ hai nhà máy thép tại Đà Nẵng

Phạt và đình chỉ hai nhà máy thép tại Đà Nẵng

Đà Nẵng phạt hơn 1 tỷ, cấm hai nhà máy thép hoạt động nửa năm

Đà Nẵng phạt hơn 1 tỷ, cấm hai nhà máy thép hoạt động nửa năm

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng trả lời kết quả giải quyết vụ 2 nhà máy thép

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng trả lời kết quả giải quyết vụ 2 nhà máy thép

Nhà máy thép ngưng hoạt động, 1.000 công nhân điêu đứng

Nhà máy thép ngưng hoạt động, 1.000 công nhân điêu đứng

Đà Nẵng: Người dân tiếp tục vây nhà máy thép Dana – Ý

Đà Nẵng: Người dân tiếp tục vây nhà máy thép Dana – Ý

Đà Nẵng: Người dân tiếp tục 'vây' nhà máy thép ở Hòa Liên

Đà Nẵng: Người dân tiếp tục 'vây' nhà máy thép ở Hòa Liên

Đà Nẵng: Người dân lại vây nhà máy thép Dana - Ý

Đà Nẵng: Người dân lại vây nhà máy thép Dana - Ý

Đà Nẵng: Hàng trăm người lại tiếp tục vây nhà máy thép

Đà Nẵng: Hàng trăm người lại tiếp tục vây nhà máy thép

Hai nhà máy thép sai phạm ở Ðà Nẵng: Vẫn chờ lời giải

Hai nhà máy thép sai phạm ở Ðà Nẵng: Vẫn chờ lời giải

Vi phạm ở 2 nhà máy thép: Có trách nhiệm của lãnh đạo TP Đà Nẵng

Vi phạm ở 2 nhà máy thép: Có trách nhiệm của lãnh đạo TP Đà Nẵng

Ai chịu trách nhiệm về những sai phạm tại 2 nhà máy thép ở Đà Nẵng?

Ai chịu trách nhiệm về những sai phạm tại 2 nhà máy thép ở Đà Nẵng?

Đà Nẵng: Nhiều sai phạm ở 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc

Đà Nẵng: Nhiều sai phạm ở 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana Ý – Dana Úc

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana Ý – Dana Úc

Người dân vẫn bao vây, nhà máy thép Đà Nẵng điêu đứng

Người dân vẫn bao vây, nhà máy thép Đà Nẵng điêu đứng

Đề nghị 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng dừng hoạt động

Đề nghị 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng dừng hoạt động

'Lỗi' quy hoạch cụm công nghiệp: Dân đi không được, ở không xong

'Lỗi' quy hoạch cụm công nghiệp: Dân đi không được, ở không xong

Bảo đảm an ninh trật tự xung quanh 2 nhà máy thép ô nhiễm tại Đà Nẵng

Bảo đảm an ninh trật tự xung quanh 2 nhà máy thép ô nhiễm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thanh tra bộ đôi 'lò xả thải' Dana Ý, Dana Úc

Đà Nẵng: Thanh tra bộ đôi 'lò xả thải' Dana Ý, Dana Úc

Đà Nẵng: Cho phép hai nhà máy thép hoạt động trở lại

Đà Nẵng: Cho phép hai nhà máy thép hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho 'nhà máy thép gây ô nhiễm' hoạt động trở lại trong 6 tháng

Đà Nẵng cho 'nhà máy thép gây ô nhiễm' hoạt động trở lại trong 6 tháng

Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để 'làm nốt việc'

Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để 'làm nốt việc'

Đóng cửa nhà máy thép: DN trở tay không kịp, công nhân thất nghiệp

Đóng cửa nhà máy thép: DN trở tay không kịp, công nhân thất nghiệp

2 nhà máy thép ô nhiễm bị dân 'vây' bị buộc dừng sản xuất trực tiếp

2 nhà máy thép ô nhiễm bị dân 'vây' bị buộc dừng sản xuất trực tiếp