An ninh trật tự thắt chặt ngày đầu thu phí trở lại BOT Mỹ Lộc

An ninh trật tự thắt chặt ngày đầu thu phí trở lại BOT Mỹ Lộc

BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại, mức giá là bao nhiêu?

BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại, mức giá là bao nhiêu?

Những hình ảnh BOT Mỹ Lộc trong ngày thu phí trở lại

Những hình ảnh BOT Mỹ Lộc trong ngày thu phí trở lại

Trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại sau hơn 7 tháng xả trạm

Trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại sau hơn 7 tháng xả trạm

Hôm nay, trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại

Hôm nay, trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại

Hình ảnh BOT Mỹ Lộc trong ngày thu phí trở lại

Hình ảnh BOT Mỹ Lộc trong ngày thu phí trở lại

BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại sau gần 1 năm tạm dừng, giao thông không ùn tắc

BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại sau gần 1 năm tạm dừng, giao thông không ùn tắc

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê 'đầu gấu'?

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê 'đầu gấu'?