Hanoi WestGate 'đắp chiếu' 10 năm: CĐT Gami 'né' báo chí khó hiểu?

Hanoi WestGate 'đắp chiếu' 10 năm: CĐT Gami 'né' báo chí khó hiểu?

Đà Nẵng công bố 17 dự án nhà ở thương mại cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu

Đà Nẵng công bố 17 dự án nhà ở thương mại cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu

Những dự án mãi 'không lớn' từ thời sáp nhập Hà Nội

Những dự án mãi 'không lớn' từ thời sáp nhập Hà Nội

Danh sách 17 dự án nhà ở mà Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được sở hữu

Danh sách 17 dự án nhà ở mà Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được sở hữu

Biết gì về ông Nguyễn Tiến Dũng Gami - chủ dự án WestGate 'ngủ đông'?

Biết gì về ông Nguyễn Tiến Dũng Gami - chủ dự án WestGate 'ngủ đông'?

Hà Nội WestGate: Siêu dự án 'ôm đất' 10 năm rồi nằm im thin thít

Hà Nội WestGate: Siêu dự án 'ôm đất' 10 năm rồi nằm im thin thít

Cận cảnh dự án Hà Nội Westgate liên tục 'nâng' thời gian bỏ hoang

Cận cảnh dự án Hà Nội Westgate liên tục 'nâng' thời gian bỏ hoang

Ai để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm?

Ai để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm?

Đại gia để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm là ai?

Đại gia để dự án nghìn tỷ Hà Nội Westgate bỏ hoang 10 năm là ai?