Khánh Hòa: Nâng cao sức khỏe CNVC-LĐ

Khánh Hòa: Nâng cao sức khỏe CNVC-LĐ

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội thao CNVC-LĐ ngành kỷ niệm 74 năm Ngày...