Chấn chỉnh hoạt động mua bán căn hộ chung cư

Chấn chỉnh hoạt động mua bán căn hộ chung cư

Thanh tra Sở Công thương chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan vừa kết thúc...