Cung ứng hóa chất, vật tư y tế không rõ nguồn gốc

Cung ứng hóa chất, vật tư y tế không rõ nguồn gốc

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương, trong giai đoạn 2018-2020, Sở Y tế Hải Dương thực hiện ba gói...
Tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

Tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến ngành dược

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến ngành dược

Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp và lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp và lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng

Kiểm soát thị trường thuốc, vật tư y tế

Kiểm soát thị trường thuốc, vật tư y tế

Không để khan hàng, thổi giá bán khẩu trang

Không để khan hàng, thổi giá bán khẩu trang

Thephaco - đổi mới tư duy mở đường phát triển

Thephaco - đổi mới tư duy mở đường phát triển

Xây dựng sản phẩm OCOP chủ lực

Xây dựng sản phẩm OCOP chủ lực

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hiệu quả các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực y dược

Hiệu quả các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực y dược

Giải pháp cho sự phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giải pháp cho sự phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất

Nâng cao hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn

Nâng cao hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa: 'Bất thường trong báo cáo đại hội cổ đông'

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa: 'Bất thường trong báo cáo đại hội cổ đông'

Hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn

Hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn

Tôn vinh các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Tôn vinh các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Phát huy giá trị cây dược liệu ở Ba Chẽ

Phát huy giá trị cây dược liệu ở Ba Chẽ

LĐLĐ Hà Tĩnh gắn biển công trình chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Hà Tĩnh gắn biển công trình chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

Triển vọng từ những mô hình liên kết sản xuất cây dược liệu

Triển vọng từ những mô hình liên kết sản xuất cây dược liệu

Góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ

Ba Chẽ: Cần hướng phát triển bền vững cho cây trà hoa vàng

Ba Chẽ: Cần hướng phát triển bền vững cho cây trà hoa vàng