Hơn 30 tấn 'rác' tại Cát Lái vẫn chưa được tái xuất

Hơn 30 tấn 'rác' tại Cát Lái vẫn chưa được tái xuất

Liên tục vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp chỉ bị xử lý hành chính (!?)

Liên tục vi phạm trong nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp chỉ bị xử lý hành chính (!?)

Tiêu hủy 16 container 'rác' điện tử nhập khẩu

Tiêu hủy 16 container 'rác' điện tử nhập khẩu

'Đau đầu' với hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu vô chủ

'Đau đầu' với hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu vô chủ

Phạt 30 triệu đồng, buộc tái xuất hơn 30 tấn phế liệu nhựa

Phạt 30 triệu đồng, buộc tái xuất hơn 30 tấn phế liệu nhựa

Sẽ buộc tái xuất 30 tấn 'rác' điện tử không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn

Sẽ buộc tái xuất 30 tấn 'rác' điện tử không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn

Công ty CP Đúc và Chế tạo khuôn mẫu CEM liên tục đưa 'rác' về Việt Nam

Công ty CP Đúc và Chế tạo khuôn mẫu CEM liên tục đưa 'rác' về Việt Nam