Mạo danh đền Trần nhét sắt, nhồi xi măng vào tượng Phật dát vàng

Mạo danh đền Trần nhét sắt, nhồi xi măng vào tượng Phật dát vàng

Trưởng BQL Di tích đền Trần nói: Ngày giỗ Đức Thánh Trần, khách thập phương đến đều được đón tiếp. Chúng...