Nữ đại gia thao túng giá chứng khoán, lừa hàng chục tỷ đồng

Nữ đại gia thao túng giá chứng khoán, lừa hàng chục tỷ đồng

Cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á không chỉ thao túng giá chứng khoán mà còn lừa...