Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất bị 'tố' khai man tuổi

Tại Công ty Bicico: Lợi dụng công đoàn gây sức ép cho cấp trên?

Bài 11: Viết tiếp vụ Bicico: 463 phuy nguyên liệu của Unilever được 'tuồn' ra ngoài như thế nào?

Bài 9: Về vụ Bicico: Thanh tra Bộ Công thương 'phớt lờ' đề nghị của Bộ Công an

Bài 8: Vụ bán 'trộm' nguyên liệu tại Bicico: Tiết lộ 'động trời' của 'người trong cuộc'!

Bài 6: Bộ Công an đề nghị Bộ Công thương thanh tra vụ 'bán trộm nguyên liệu tại Bicico'

Bài 3: Thêm bằng chứng vụ 'Bicico bán trộm nguyên liệu của Unilever'