Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản, để lại khoản nợ gần 1 nghìn tỷ đồng

Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản, để lại khoản nợ gần 1 nghìn tỷ đồng

Quảng Nam: Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản

Quảng Nam: Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản

Vàng Bồng Miêu phá sản, nhiều chủ nợ khóc hận

Vàng Bồng Miêu phá sản, nhiều chủ nợ khóc hận

Tòa án tổ chức hội nghị giải quyết món nợ gần 1.000 tỷ đồng của Công ty Bồng Miêu

Tòa án tổ chức hội nghị giải quyết món nợ gần 1.000 tỷ đồng của Công ty Bồng Miêu

Công ty vàng Bồng Miêu phá sản, nợ gần 1.000 tỷ đồng

Công ty vàng Bồng Miêu phá sản, nợ gần 1.000 tỷ đồng

Vàng Bồng Miêu phá sản, chủ nợ điêu đứng với số nợ nghìn tỷ

Vàng Bồng Miêu phá sản, chủ nợ điêu đứng với số nợ nghìn tỷ

Công ty vàng phá sản, nợ trên 1.200 tỉ đồng

Công ty vàng Bồng Miêu phá sản, nợ gần 1.000 tỉ đồng

Doanh nghiệp nợ như 'chúa chổm', tỉnh phải tổ chức 'Hội nghị chủ nợ'

Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản, để lại số nợ gần 1.000 tỉ đồng