Báo Mỹ điểm sức mạnh kinh hoàng hạm đội tàu ngầm Nga

Báo Mỹ điểm sức mạnh kinh hoàng hạm đội tàu ngầm Nga

Tập đoàn Vingroup bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Vingroup bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Vingroup có Tân Tổng giám đốc

Tập đoàn Vingroup có Tân Tổng giám đốc

Vingroup có tổng giám đốc mới là nam giới

Vingroup có tổng giám đốc mới là nam giới

Chân dung nam Tổng giám đốc đầu tiên của VinGroup

Chân dung nam Tổng giám đốc đầu tiên của VinGroup

Vingroup bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm Tổng giám đốc

Vingroup bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm Tổng giám đốc

Vingroup bổ nhiệm CEO nam đầu tiên sau 10 năm

Vingroup bổ nhiệm CEO nam đầu tiên sau 10 năm

Tập đoàn Vingroup bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Vingroup bổ nhiệm Tổng giám đốc mới