Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông

Tẩy sạch 2000m2 giai đoạn 1 nhà máy Rạng Đông

Đã thu dọn hơn 1.200 tấn phế thải từ vụ cháy kho Rạng Đông

Đã thu dọn hơn 1.200 tấn phế thải từ vụ cháy kho Rạng Đông

Thu dọn gần 1.243 tấn phế thải sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thu dọn gần 1.243 tấn phế thải sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Kho hàng Rạng Đông được tẩy độc như thế nào?

Kho hàng Rạng Đông được tẩy độc như thế nào?

Bắt đầu xử lý sự cố môi trường tại công ty Rạng Đông

Bắt đầu xử lý sự cố môi trường tại công ty Rạng Đông

Binh chủng hóa học đang tẩy độc khu vực nhà xưởng công ty Rạng Đông

Binh chủng hóa học đang tẩy độc khu vực nhà xưởng công ty Rạng Đông

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Khẳng định an toàn sao phải tẩy độc!

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Khẳng định an toàn sao phải tẩy độc!

Minh bạch thông tin ô nhiễm môi trường sau vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông

Minh bạch thông tin ô nhiễm môi trường sau vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông

Hà Nội giải thích kết quả kiểm tra thủy ngân 'lệch pha' với Bộ TNMT

Hà Nội giải thích kết quả kiểm tra thủy ngân 'lệch pha' với Bộ TNMT

PGS.TS. Trần Hồng Côn: 'Cần công bố rõ lượng thủy ngân bay hơi trong đám cháy để người dân bớt hoang mang'

PGS.TS. Trần Hồng Côn: 'Cần công bố rõ lượng thủy ngân bay hơi trong đám cháy để người dân bớt hoang mang'

Kết quả xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân của 11 người đều trong ngưỡng an toàn

Kết quả xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân của 11 người đều trong ngưỡng an toàn

Đã có kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc đám cháy ở Công ty Rạng Đông

Đã có kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc đám cháy ở Công ty Rạng Đông

Chuyên gia nói gì về khuyến cáo phòng độc sau vụ cháy kho hàng Công ty Rạng Đông?

Chuyên gia nói gì về khuyến cáo phòng độc sau vụ cháy kho hàng Công ty Rạng Đông?

Đã có 12 người đến xét nghiệm ngộ độc thủy ngân sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Đã có 12 người đến xét nghiệm ngộ độc thủy ngân sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Vụ cháy tại Cty Rạng Đông: Giám đốc Trung tâm Chống độc nói gì?

Vụ cháy tại Cty Rạng Đông: Giám đốc Trung tâm Chống độc nói gì?

12 người xét nghiệm thủy ngân ở Trung tâm chống độc

12 người xét nghiệm thủy ngân ở Trung tâm chống độc

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?

Nhiễm độc thủy ngân nguy hiểm thế nào với sức khỏe con người?

Nhiễm độc thủy ngân nguy hiểm thế nào với sức khỏe con người?

Cháy Công ty phích nước Rạng Đông: Người dân hoảng loạn di dời đồ đạc trong đêm

Cháy Công ty phích nước Rạng Đông: Người dân hoảng loạn di dời đồ đạc trong đêm