Sagri có vi phạm gì đối với 1.900 ha đất?

Sagri có vi phạm gì đối với 1.900 ha đất?

Đã phá dỡ con đường 'nổi tiếng' ở Củ Chi

Đã phá dỡ con đường 'nổi tiếng' ở Củ Chi

Những con số 'báo động' lãng phí đất công

Những con số 'báo động' lãng phí đất công

'Chấm dứt hiện tượng khoán trắng quản lý nhà, đất công'

'Chấm dứt hiện tượng khoán trắng quản lý nhà, đất công'

17 công ty nhà nước đang giữ hơn 1.000 khu đất công

17 công ty nhà nước đang giữ hơn 1.000 khu đất công

Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà đất công sai mục đích

Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà đất công sai mục đích

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Tận mắt xem trại heo xập xệ của doanh nghiệp 'con cưng' TP.HCM

Tận mắt xem trại heo xập xệ của doanh nghiệp 'con cưng' TP.HCM

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Sẽ tính toán lại 188 hợp đồng khoán đất công tại Bình Chánh

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Sẽ tính toán lại 188 hợp đồng khoán đất công tại Bình Chánh

Ông Lê Tấn Hùng nói về việc quản lý và sử dụng đất công

Ông Lê Tấn Hùng nói về việc quản lý và sử dụng đất công