Những con số 'báo động' lãng phí đất công

Những con số 'báo động' lãng phí đất công

Sự thật vụ 'bỏ tiền làm đường, bị còng tay'

Sự thật vụ 'bỏ tiền làm đường, bị còng tay'

17 công ty nhà nước đang giữ hơn 1.000 khu đất công

17 công ty nhà nước đang giữ hơn 1.000 khu đất công

Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà đất công sai mục đích

Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà đất công sai mục đích

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Ông Lê Tấn Hùng nói về việc quản lý và sử dụng đất công

Ông Lê Tấn Hùng nói về việc quản lý và sử dụng đất công

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri