Gỡ khó cho nông sản thời virus Corona

Gỡ khó cho nông sản thời virus Corona

Với những mặt hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong một thời gian...
Những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm giun, sán và cách phòng tránh

Những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm giun, sán và cách phòng tránh

Vụ phát hiện sán trong thức ăn: 'Không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng'

Vụ phát hiện sán trong thức ăn: 'Không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng'

Mẫu thức ăn có sán của công nhân Đà Nẵng không còn để kiểm tra

Mẫu thức ăn có sán của công nhân Đà Nẵng không còn để kiểm tra

Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng nói gì về thông tin 'có sán trong suất ăn của công nhân'?

Ban quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng nói gì về thông tin 'có sán trong suất ăn của công nhân'?

Phát hiện sán trong tô bún của công nhân Đà Nẵng: Đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Phát hiện sán trong tô bún của công nhân Đà Nẵng: Đơn vị cung cấp suất ăn nói gì?

Đà Nẵng xác minh vụ việc có sán trong suất bún cá của công nhân

Vụ sán lúc nhúc trong suất ăn của công nhân: Mẫu cá không còn lưu trữ

'Giun, sán trong cá là chuyện bình thường'

Vụ phát hiện sán trong bữa ăn công nhân: Mẫu cá không còn, không thể xử lý

Vụ có sán trong suất ăn công nhân Đà Nẵng: Không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân

Xác minh thông tin phát hiện sán trong tô bún cá của công nhân Đà Nẵng

Đà Nẵng: Sẽ tiến hành xác minh thông tin có sán chết trong tô bún phục vụ công nhân

Sán xuất hiện trong thức ăn của công nhân Đà Nẵng

Kiểm tra Công ty bị tố thức ăn có sán ở Đà Nẵng

Đang ăn bún, công nhân ở Đà Nẵng phát hiện có sán trong cá

Đà Nẵng: Xác minh thông tin có sán trong suất ăn của công nhân