Về việc Vinaca được chứng nhận Top 10 thương hiệu: Chứng nhận 'trời ơi', không liên quan đến sản phẩm!

Về việc Vinaca được chứng nhận Top 10 thương hiệu: Chứng nhận 'trời ơi', không liên quan đến sản phẩm!

Chuyển hồ sơ vụ sản xuất thực phẩm chức năng làm từ than tre sang cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ sản xuất thực phẩm chức năng làm từ than tre sang cơ quan Công an

Vụ chữa ung thư bằng than tre: Cấm lưu hành sản phẩm

Vụ chữa ung thư bằng than tre: Cấm lưu hành sản phẩm

Vụ thuốc ung thư làm từ bột than tre: Đề nghị chuyển hồ sơ đến công an Hải Phòng

Vụ thuốc ung thư làm từ bột than tre: Đề nghị chuyển hồ sơ đến công an Hải Phòng

Tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca, Hải Phòng cấm lưu hành

Tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca, Hải Phòng cấm lưu hành

Cấm lưu hành sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư làm từ bột than tre

Cấm lưu hành sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư làm từ bột than tre

Hải Phòng cấm lưu hành sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than

Hải Phòng cấm lưu hành sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than

Những hoạt động 'bí ẩn' phía sau tấm biển 'Công ty TNHH Vinaca'

Những hoạt động 'bí ẩn' phía sau tấm biển 'Công ty TNHH Vinaca'