Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nghìn tỷ cho nhà đầu tư Thái Lan

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nghìn tỷ cho nhà đầu tư Thái Lan

Tổng giám đốc Amata tiết lộ về thành phố thông minh 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Tổng giám đốc Amata tiết lộ về thành phố thông minh 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Tập đoàn AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Tập đoàn AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Thái Lan mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Thái Lan mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

Amata (Thái Lan) muốn đầu tư thành phố thông minh ở Hạ Long

Amata (Thái Lan) muốn đầu tư thành phố thông minh ở Hạ Long

Amata muốn xây thành phố thông minh tại Hạ Long

Amata muốn xây thành phố thông minh tại Hạ Long

Vì sao Amata muốn xây Smart City tại Hạ Long?

Vì sao Amata muốn xây Smart City tại Hạ Long?

AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam