Thêm dự án 84 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Thêm dự án 84 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đà Nẵng đón thêm dự án công nghệ cao hơn 87 triệu USD từ Mỹ

Đà Nẵng đón thêm dự án công nghệ cao hơn 87 triệu USD từ Mỹ

Công ty của Mỹ xây nhà máy sản xuất robot tại Đà Nẵng

Công ty của Mỹ xây nhà máy sản xuất robot tại Đà Nẵng

Công ty của Mỹ xây nhà máy sản xuất robot 87 triệu USD tại Đà Nẵng

Công ty của Mỹ xây nhà máy sản xuất robot 87 triệu USD tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp Mỹ đầu tư 850 triệu USD vào Đà Nẵng

Doanh nghiệp Mỹ đầu tư 850 triệu USD vào Đà Nẵng

Thêm nhà đầu tư Mỹ rót 87 triệu USD vào Đà Nẵng

Thêm nhà đầu tư Mỹ rót 87 triệu USD vào Đà Nẵng

Thêm một dự án 87 triệu USD của Hoa Kỳ sắp vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Thêm một dự án 87 triệu USD của Hoa Kỳ sắp vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Đà Nẵng đón thêm nhà đầu tư của Mỹ

Đà Nẵng đón thêm nhà đầu tư của Mỹ