Bộ NN&PTNN đẩy mạnh cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ NN&PTNN đẩy mạnh cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ NN-PTNT quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Bộ NN-PTNT quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Bộ Nông nghiệp 'thúc' các đơn vị trong ngành khẩn trương tái cơ cấu

Bộ Nông nghiệp 'thúc' các đơn vị trong ngành khẩn trương tái cơ cấu

Đẩy mạnh cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nông nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp yêu cầu các đơn vị khẩn trương tái cơ cấu doanh nghiệp

Bộ Nông nghiệp yêu cầu các đơn vị khẩn trương tái cơ cấu doanh nghiệp

Công ty Agrexport Hà Nội sai phạm hàng loạt

Công ty Agrexport Hà Nội sai phạm hàng loạt

Né tránh vi phạm xây dựng; phải trả 700 triệu vì thu phí 'cắt cổ'

Né tránh vi phạm xây dựng; phải trả 700 triệu vì thu phí 'cắt cổ'

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội

Nhiều sai phạm trong vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

Nhiều sai phạm trong vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Phanh phui sai phạm vụ bán công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

Thanh tra Chính phủ chỉ loạt sai phạm vụ bán đấu giá Agrexport Hà Nội

Quá trình bán Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội: Nhiều sai phạm

Quá trình bán Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội: Nhiều sai phạm

Yêu cầu xử lý các cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm ở Công ty Agrexport Hà Nội

Yêu cầu xử lý các cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm ở Công ty Agrexport Hà Nội

TTCP chỉ ra nhiều vi phạm trong việc định giá Agrexport Hà Nội

TTCP chỉ ra nhiều vi phạm trong việc định giá Agrexport Hà Nội

Nhiều khuyết điểm trong bán đấu giá Công ty Agrexport Hà Nội

Kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội

Kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm vụ bán đấu giá tại Agrexport Hà Nội