Yêu cầu Công ty 6666 dừng hoạt động tại Bồng Miêu

Báo CAND đã có bài viết phản ánh Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666)...