Đề nghị dừng tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018'

Đề nghị dừng tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018'

'Làm ngơ' cho những sai phạm của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

'Làm ngơ' cho những sai phạm của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018

Công ty Phương Nam trả lại giấy phép - Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch từ chối nhận

Công ty Phương Nam trả lại giấy phép - Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch từ chối nhận

Thanh tra việc tổ chức Hoa hậu biển VN toàn cầu 2018

Thanh tra việc tổ chức Hoa hậu biển VN toàn cầu 2018

Ban Giám khảo cuộc thi 'Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu 2018' vi phạm luật?

Ban Giám khảo cuộc thi 'Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu 2018' vi phạm luật?

Catwalk như 'bà nội trợ mua rau', thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam bị chê tơi tả

Catwalk như 'bà nội trợ mua rau', thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam bị chê tơi tả

Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 bị dính lùm xùm trước đêm bán kết

Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018 bị dính lùm xùm trước đêm bán kết

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 bị đề nghị dừng tổ chức?

Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 bị đề nghị dừng tổ chức?

Đề nghị dừng tổ chức Hoa hậu Biển VN toàn cầu 2018

Đề nghị dừng tổ chức Hoa hậu Biển VN toàn cầu 2018

Đề nghị dừng tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018'

Đề nghị dừng tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018'