Hải Phòng làm ngơ để DN xả thải trái phép: Cơ quan chức năng ở đâu?

Hải Phòng làm ngơ để DN xả thải trái phép: Cơ quan chức năng ở đâu?

Kênh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản xuất nước sinh hoạt bị đổi màu bất thường, lặp đi lặp lại...
Hải Phòng có làm ngơ để doanh nghiệp xả thải trái phép?

Hải Phòng có làm ngơ để doanh nghiệp xả thải trái phép?

Nguồn nước chảy ra sông Đa Độ ô nhiễm nghiêm trọng

Nguồn nước chảy ra sông Đa Độ ô nhiễm nghiêm trọng

Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thải ra sông Ba La, nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước

Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thải ra sông Ba La, nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước

Kiểm tra, xử lý nội dung báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh

Kiểm tra, xử lý nội dung báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh

Công ty Đa Độ cho thầu cả đoạn sông nuôi cá gây ô nhiễm?

Công ty Đa Độ cho thầu cả đoạn sông nuôi cá gây ô nhiễm?

Nhiều công ty thủy lợi bị khủng hoảng tài chính

28 thùng chứa chất lạ khiến nước kênh ở Hải Phòng đổi màu

Công an Hải Phòng điều tra 28 thùng hóa chất thả xuống sông