Chấm dứt dự án thủy điện Đăk Di 4

Chấm dứt dự án thủy điện Đăk Di 4

Sáng 13/6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các...
Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Làm đúng, chính quyền sợ chi hầu tòa!

Làm đúng, chính quyền sợ chi hầu tòa!

Quảng Nam: Thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng luật

Quảng Nam: Thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng luật

Chủ tịch Quảng Nam nói về việc doanh nghiệp dọa kiện ra ròa

Chủ tịch Quảng Nam nói về việc doanh nghiệp dọa kiện ra ròa

Doanh nghiệp đầu tư thủy điện muốn kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa

Doanh nghiệp đầu tư thủy điện muốn kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Tôi sẵn sàng hầu tòa

Bị dọa kiện ra tòa, phó chủ tịch Quảng Nam trả lời đầy bất ngờ