Vi phạm hợp đồng, liên danh Nhật Cường vẫn tiếp tục trúng gói thầu hơn 18 tỷ

Vi phạm hợp đồng, liên danh Nhật Cường vẫn tiếp tục trúng gói thầu hơn 18 tỷ

Mặc dù gói thầu năm 2016 mới thực hiện chưa được 30% giá trị dù thời hạn thực hiện theo hợp đồng đã hết,...
Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Vì sao anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt?

Vì sao anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt?

Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile

Khởi tố, bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile

Khởi tố, bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị bắt?

Chánh VP Thành ủy bị bắt, Hà Nội hợp tác nghiêm túc

Chánh VP Thành ủy bị bắt, Hà Nội hợp tác nghiêm túc

Lý do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị bắt

Lý do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị bắt

Vì sao Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội lại bị bắt trong vụ án Nhật Cường?

Vì sao Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội lại bị bắt trong vụ án Nhật Cường?

Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội liên quan Nhật Cường thế nào?

Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội liên quan Nhật Cường thế nào?

Cty Đông Kinh liên quan gì vụ Nhật Cường?

Cty Đông Kinh liên quan gì vụ Nhật Cường?

Ông chủ Công ty Đông Kinh trong vụ Nhật Cường là ai?

Ông chủ Công ty Đông Kinh trong vụ Nhật Cường là ai?