Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Tổng kiểm toán Nhà nước: Để sót, lọt nguồn thu thuế rất lớn

Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế

Cục Thuế Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế

Cục Thuế Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế

Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 70,4% dự toán

Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 70,4% dự toán

Thu thuế nội địa 9 tháng ước đạt 74,5 dự toán

Thu thuế nội địa 9 tháng ước đạt 74,5 dự toán

Giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế

Giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế

Sửa đổi Luật quản lý thuế

Sửa đổi Luật quản lý thuế

Thị trường bất động sản sôi động làm tăng thu thuế

Thị trường bất động sản sôi động làm tăng thu thuế

Tăng thu 5.764,8 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Tăng thu 5.764,8 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Ngành Thuế: Hầu hết các khoản thu tăng trưởng khá

Ngành Thuế: Hầu hết các khoản thu tăng trưởng khá

Kỷ lục: Lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM ký gần… 80.000 chữ ký

Kỷ lục: Lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM ký gần… 80.000 chữ ký

Nợ thuế người chết, mất tích, phá sản... đã lên tới gần 34.000 tỷ đồng

Nợ thuế người chết, mất tích, phá sản... đã lên tới gần 34.000 tỷ đồng

Tập trung thu ngân sách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và khoáng sản

Tập trung thu ngân sách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và khoáng sản