Ngành Công Thương Lâm Đồng: Phấn đấu tăng chỉ số cải cách hành chính

Ngành Công Thương Lâm Đồng: Phấn đấu tăng chỉ số cải cách hành chính

Quỳnh Lưu cần đánh giá, xếp loại các cấp trong thực hiện cải cách hành chính

Quỳnh Lưu cần đánh giá, xếp loại các cấp trong thực hiện cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh chấm dứt thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy

TP Hồ Chí Minh chấm dứt thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy

Khảo sát sự hài lòng để phục vụ tốt hơn

Khảo sát sự hài lòng để phục vụ tốt hơn

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quân khu 1

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quân khu 1

Công an tỉnh Nghệ An cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Công an tỉnh Nghệ An cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Công an Nghệ An đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Công an Nghệ An đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với TP. Vinh

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với TP. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TP Thanh Hóa

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TP Thanh Hóa

Sở NN-PTNT Quảng Trị thi tìm hiểu cải cách hành chính

Sở NN-PTNT Quảng Trị thi tìm hiểu cải cách hành chính