Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2018

Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2018

Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Báo Thanh tra thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, CCHC

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với TP. Vinh

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với TP. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TP Thanh Hóa

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TP Thanh Hóa

Sở NN-PTNT Quảng Trị thi tìm hiểu cải cách hành chính

Sở NN-PTNT Quảng Trị thi tìm hiểu cải cách hành chính

BCĐ cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại TP Đà Nẵng

BCĐ cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại TP Đà Nẵng

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Lào Cai

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở huyện Ngọc Lặc

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 190/370 điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 190/370 điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính thuế và các con số ấn tượng

Cải cách hành chính thuế và các con số ấn tượng

Đẩy mạnh cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và DN

Đẩy mạnh cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và DN

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính: Có hiệu quả nhưng còn nhiều tồn tại

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính: Có hiệu quả nhưng còn nhiều tồn tại

Bộ Tài chính kiến nghị sửa 6 Luật, 16 NĐ nhằm gỡ khó cho DN về thủ tục hành chính

Bộ Tài chính kiến nghị sửa 6 Luật, 16 NĐ nhằm gỡ khó cho DN về thủ tục hành chính

Hội nghị cải cách hành chính ngành tài chính: Hiện đại hóa vẫn là điểm yếu

Hội nghị cải cách hành chính ngành tài chính: Hiện đại hóa vẫn là điểm yếu