Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Cải cách hành chính phải bằng hành động cụ thể, tránh đùn đẩy trách nhiệm

BHXH tỉnh lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân

BHXH tỉnh lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân

Chuyển biến mạnh trong cải cách hành chính

Chuyển biến mạnh trong cải cách hành chính

Hưng Nguyên: Có cán bộ xã chưa nắm được quy định về TTHC, gây tốn kém cho nhân dân

Hưng Nguyên: Có cán bộ xã chưa nắm được quy định về TTHC, gây tốn kém cho nhân dân

Sở Tư pháp Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4

Sở Tư pháp Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính

Nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính quân sự

Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bộ Xây dựng

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bộ Xây dựng

Phó Thủ tướng: Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

Phó Thủ tướng: Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

'Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân'

'Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân'

Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Tăng cường cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tăng cường cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ

Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

Con Cuông: Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa còn hạn chế

Con Cuông: Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa còn hạn chế