Chào tân… cựu binh V.League!

Chào tân… cựu binh V.League!

Thay chân cho CLB Quảng Nam ở V.League 2021 là một đại diện miền Trung khác: Bình Định. Tuy nhiên, nếu bóng...