Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Kỷ luật nam cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Cảnh cáo, chuyển công tác cán bộ CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non

Cảnh cáo, chuyển công tác cán bộ CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non

Cô giáo mầm non vào khách sạn với cảnh sát giao thông tạm nghỉ việc

Cô giáo mầm non vào khách sạn với cảnh sát giao thông tạm nghỉ việc

Đình chỉ công tác cảnh sát giao thông 'tâm sự' với cô giáo mầm non ở khách sạn

Đình chỉ công tác cảnh sát giao thông 'tâm sự' với cô giáo mầm non ở khách sạn

Tạm đình chỉ cán bộ Cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Tạm đình chỉ cán bộ Cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ với vợ người khác

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với 1 CSGT

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với 1 CSGT