CES 2019: Samsung ra mắt thế hệ màn hình mới

CES 2019: Samsung ra mắt thế hệ màn hình mới

Samsung sẽ tiết lộ kích thước, hình dạng và cấu hình của thế hệ Micro LED mới giúp thúc đẩy các giới hạn...