Thượng đỉnh Trump-Kim sẽ tổ chức tại Singapore ngày 12/6, Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ

Thượng đỉnh Trump-Kim sẽ tổ chức tại Singapore ngày 12/6, Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ

13 giờ ở Bình Nhưỡng và cuộc giải cứu 3 công dân của ngoại trưởng Mỹ

13 giờ ở Bình Nhưỡng và cuộc giải cứu 3 công dân của ngoại trưởng Mỹ

Ông Trump đích thân đón 3 tù nhân được Triều Tiên phóng thích

Ông Trump đích thân đón 3 tù nhân được Triều Tiên phóng thích

Tổng thống Mỹ kỳ vọng tạo đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Mỹ kỳ vọng tạo đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ông Trump lên tận máy bay đón 3 công dân Mỹ mới được Triều Tiên thả

Ông Trump lên tận máy bay đón 3 công dân Mỹ mới được Triều Tiên thả

Triều Tiên phóng thích ba công dân Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh

Triều Tiên phóng thích ba công dân Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ xác nhận Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ xác nhận Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ

​'Khả năng Ngoại trưởng Mỹ sẽ về nước cùng 3 công dân bị bắt giữ'

​'Khả năng Ngoại trưởng Mỹ sẽ về nước cùng 3 công dân bị bắt giữ'

Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ

Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ

'Triều Tiên sắp trả tự do cho ba tù nhân mang quốc tịch Mỹ'

'Triều Tiên sắp trả tự do cho ba tù nhân mang quốc tịch Mỹ'